Makedonci

Makedonci su dobro poznati po tome da su nacija koja je kroz povijestbila okrenuta ratovima i bitkama te je na taj način od drugih naroda preuzimala većinu potrebnih resursa. Bez obzira na to ova jedinstvena nacija vam daje 10% bonus na hranu koja je itekako bila potrebna za veliki broj pješadije s kojim je ova nacija raspolagala. Također izgradnja pješadije je 10% jeftinija za makedonce. S napretkom igre transportiranje resursa je postalo neophodno, stoga ta nacija daje i bonus na nosivost tovara te makedonski trgovci mogu nositi 20% više resursa za razliku od trgovaca ostalih nacija. Kako bi mogli sakupljati ukradeno blago i resurse makedoncima je dana prednost nad ostalim nacijama te su njihova skladišta 10% veća od skladišta ostalih naroda.Ova je nacija iznimno dobra kako za ofanzivni tako i za defanzivni stil igre.

Nacija posjeduje sljedeće bonuse:

  • 10% Povećan prihod hrane;
  • 10% Jeftinija izgradnja pješadije;
  • 20% Više tovara za trgovce;
  • 10% Više mjesta u skladištu;
  • Zid je 20% jači (život i napad);

Specijalna jedinica: Phalangitie

Specijalna jedinica makedonaca su Phalangite. Oni su poznati po time što su uvijek bili hrabre vođe na ratištu, imali su odličnu taktičku spremu i poznavali su iskustvo borbe do savršenstva. Također ta posebna jedinica daje bonus na vještini sreća.

Vrati se na vrhu