Mačevalac

Informacija

Napravljeni u najboljim kovačnicama mačevi su oslonac svake vojske.Malo skuplja jedinica ali imate dobru snagu protiv pješadije i konjice ima normalnu nosivost tovara

Vrsta jedinice: Pješaštvo

Potrebne građevine:

  • Vojarna (3-ća razina)

  • Kovačnica (3-ća razina)

Karakteristike:

Imaju je sve nacije

Resursi

Zlato: 30

Populacija: 1

Željezo: 65

Drva: 30

Brzina: 15

Hrana: 15

Snaga i život

Snaga protiv pješadije: 35

Snaga protiv konjice:35

Snaga protiv strijelaca:35

Snaga protivgrađevina: 10

Snaga protiv opsadnih strojeva:35

Život: 80

Domet: 1

Vrati se na vrhu