Pridruživanje klanu

Svaki igrač smije biti član samo jednog klana u isto vrijeme. Da bi se pridružio klanu igrač mora poslati zahtjev klikom na "Pridruži se ovom klanu" link na stranici klana. Zahtjev je poslan članovima klana koji imaju dozvolu da prihvate nove članove. Članovi klana vide podatke o podnositeljevom imenu i iskustvo kao ime je link na podnositeljev profil.

Ako je prijava odobrena podnositelj zahtjeva prima poruku obavjesti da se pridružio klanu.

Ako zahtjev bude odbijen podnositelj prima poruku obavjesti da je njegov zahtjev odbijen.

Ako zahtjev nije odgovoren u 5 dana kako je aktivan, automatski se briše.

Zahtjev je aktivan 5 dana. Ne postoji ograničenje u broju prijava koje svaki igrač može poslati. Kada igrač pošalje zahtjeve u više klanova i bude primljen u jedan od njih, ostali poslani zahtjevi postaju nevažeći.

U bilo kojem trenutku svaki igrač može:

  • napustiti svoj klan;

  • biti izbačen iz klana;

Vrati se na vrhu