Ratnik sjekiraš

Informacija

S njegovom teškom dvoglavom sjekirom ratnik sjekiraš ulijeva strah i užas u redovima neprijatelja. Ima veliku snagu protiv ostale vrste pješadije, te je stoga jako dobar u borbama gdje će sudjelovati više pješadije. Nedostatak ove jedinice je taj što mu konjica nanosi veliku štetu.

Vrsta jedinice: pješaštvo

Potrebne građevine:

  • 1 razina vojarne

  • 1 razina kovačnice

Karakteristike:

Imaju je sve nacije

Resursi

Zlato: 10

Populacija: 1

Željezo: 45

Drva: 35

Brzina: 10

Hrana: 50

Snaga i život

Snaga protiv pješaštva: 70

Snaga protiv konjice: 20

Snaga protiv strijelaca:70

Snaga protivgrađevina: 10

Snaga protiv opsadnih strojeva: 20

Život: 70

Domet: 1

Vrati se na vrhu