Napad

Napad je jedan od najvažnijih marševa u igri jer s njime skupljate resurse, razvijate vojsku i napadate vaše neprijatelje. Kada pošaljete napad imate rizik da će vaša vojska biti uništena. Ako pobijedite u bitci dobivate iskustvo,bodove,dodatne resurse i vaš neprijatelj je slabiji te ga je lakše uništit sljedeći put.

Ograničenja:

Napad možete poslati samo ukoliko razlika između vas i igrača kojeg napadate nije veća od 7 razina (Razine se mogu razlikovati u svjetovima različite brzine).

Limit napada i podrške koje možete poslati ovisi o razini konobe, vještine "osvajač", nacije te predmeta viteza. Imajte u vidu da će vam nakon što pošaljete 7 aktivnih napada na isti dvorac svaki sljedeći napad na istim koordinatama biti naplaćen s 2000 hrane više (8-mi napad 2000 hrane, 9-ti napad 4000, 10-ti napad 6000 itd.)

Napad možete motivirati za:

  • Brzinu;

  • Lojalnost (ukoliko u vojsci ima plemića);

Krađa resursa:

Ako uspješno napadnete neki dvorac ili kamp možete ukrasti dio resursa koje se tamo nalaze. Možete ukrasti toliko resursa koliko vaša vojska može prenijeti. Ako napadnete neki dvorac u kojem nema vojske ukrast ćete resurse iz tog dvorca iako nije bilo borbe.

Мožete ukrasti najviše 50% od dostupnih resursa u dvorcu. Količina skrivenih resursa u skloništu se oduzima od ukupnu količinu resursa, i se dijele sa 2 kako bi se dobila količina ukradenih resursa:

Primjer:

Ako u dvorcu ima ukupno 2000 resursa. Sklonište može primiti 1000. Količina ukradenih resursa će biti 500: (2000 - 1000/2 = 500).

Napomena: Resursi iz skloništa se ne mogu ukrasti (to mogu napraviti samo nacije koje imaju posebnu vještinu da kradu iz skloništa).

Osvajanje:

Kada napadate određeni dvorac možete ga i zavladati. Da bi zavladali neki dvorac potrebni su vam plemići. Ako ste pobijedili u bitci i imate plemiće u vojsci koji su preživjeli bitku oni će započeti smanjivati lojalnost dvorca kojeg napadate. Svaki plemić smanjuje lojalnost protivničkog dvorca s 300 do 600 bodova. Kada spustite lojalnost dvorca do 0 on postaje vaš (izuzetak su glavni dvorci koji se ne mogu osvojiti).

Vrati se na vrhu