Borbeni ovan

Informacija

Jednostavan opsadni stroj. Ima oblik kuće s velikim deblom koje visi na lancima u sredini. Njihanjem i udaranjem u protivnički zid 4 sa člana posade te jedinice nastoje učiniti što veću štetu protivničkom zidu.

Borbeni ovan ne čini štetu prema jedinicama, ali zato čini veliku štetu zidu koju je jako bitan za svakog vladara. Brzo uništenje zida je ključ prema pobjedi u svakoj bitci.

Vrsta jedinice: Opsadni stoj

Potrebne građevine

  • Radionica na 1-oj razini

Karakteristike:

Imaju ga sve nacije

Resursi

Zlato: 250

Populacija: 5

Željezo: 500

Drva: 750

Brzina: 25

Hrana: 250

Snaga i život

Snaga protiv pješadije: 0

Snaga protiv konjice: 0

Snaga protiv strijelaca: 0

Snaga protivgrađevina: 180

Snaga protiv opsadnih strojeva: 0

Život: 200

Domet:1

Vrati se na vrhu