Lojalnost

Lojalnost predstavlja povjerenje koje ljudi imaju u njihovog vladara. Khan čiji subjekti nisu vjerni riskira gubitkom svog dvorca. Lojalnost u dvorcu je vidljiva u padajućem izborniku, gdje su prikazani koordinati i trenutno aktivno ime dvorca.

Lojalnost se koristi za:

  • Osvajnje Dvoraca - dvorac može biti osvojen samo ako njegova lojalnost padne na 0. Kad ljudi nisu vjerni, njih neće biti briga, ako će biti svrgnut vladar i drugi vladar će doći na vlast.

  • Definiranje udaljenosti marša - lojalnost određuje koliko daleko može ići marš iz dvorca. Maksimalna udaljenost se izračunava u vrijeme putovanja. Za svakih 1000 bodova lojalnosti marševi mogu putovati 1 sat (npr: Ako je lojalnost 5000 marš može ići 5 sati daleko, u jednom smjeru). Vojska koja nije lojalna neće ići puno daleko od svog dvorca, jer je dvorac nestabilan.

  • Vraćanje marša - Ako lojalnost dvorca padne ispod 3000 svi marševi (osim transfer) poslani iz dvorca će se vratiti. Kad je dvorac u pravilu nestabilan vojska će se vratiti tako da ga oni mogu zaštititi u slučaju da se nešto dogodi.

Lojalnost se može promijeniti:

Plemići - kada je dvorac napadnuti od napadača, i ima preživjelih plemića oni smanjuju lojalnost u braniteljevog dvorca. Svaki plemić koji je preživio smanjuje lojalnost od 300 do 600 bodova, a više od 2000 bodova po bitci je nemoguće (ti brojevi se mogu povećati pomoću motivacije). Crkva može smanjiti učinak plemića do 75%.

Vrijeme - lojalnost je ovisna o vremenu i vraća se tijekom vremena. Stopa oporavka ovisi o razini crkve. Nakon što je narod zaboravio zašto je ljut na vas.

Vitezovi - postoje predmeti koji, kada su opremljeni, daju bonus na regeneraciju lojalnosti po satu.Sudjelovanje u bitci s plemićima kao branitelj - kada branitelj pobjedi u bitci u kojoj napadač ima plemiće, za svaki ubijeni napadačev plemić braniteljeva lojalnost se regenerira s 300-600 bodova. Prikazivanje raskomadanih ostataka neprijateljskih plemića na trgu ima upečatljiv učinak na odanost stanovništva.

Lojalnost je toliko bitna, jer kada je niska, rizik da se dvorac izgubi se povećava i i vojska ne želi ići u marševe.

Ako napadački plemići nisu u stanju smanjiti lojalnost dvorca postoji oznaka koja pokazuje da je to tako, jer su plemići poginuli u bitci, zato što je to glavni dvorac branitelja ili zato što razina crkve napadača nije dovoljno visoka.

Igrači čiji dvorci imaju manje od 10 000 lojalnosti se ne brišu zbog neaktivnosti. To je tako napravljeno iz razloga da igrači koji takve dvorce pokušavaju osvojiti imaju veće šanse da to naprave.

Order Level Loyalty restored
0 125
1 250
2 375
3 500
4 625

Vrati se na vrhu