Višestruki marševi

Višestruki marš je namijenjen slanju vaše vojske na više destinacija kada ih šaljete na marš. Nakon što pošaljete takvu vrstu marša vojska se neće odmah vratiti u dvorac nakon što odradi svoj posao na prvoj od zadanih destinacija/misija, te će krenuti na sljedeću zadanu od vas destinaciju/misiju.

Igrači koji nemaju VIP mogu poslati višestruki marš s najviše dvije destinacije dok VIP korisnici imaju mogućnost postaviti 5 destinacija prilikom slanja višestrukog marša.

Kada je jedan igrač meta višestrukog marša i on predstavlja drugu ili treću po redu destinaciju tog marša on će vidjeti nadolazeći napad odmah nakon što je marš poslan prema prvoj destinaciji. Ukoliko vidite takav napad usmjeren prema vama možete otići u modus odsustva ili iskoristiti protekciju.

Ako pokušate postaviti više od jednog napada u višestrukom maršu svaki će se napad računati kao odvojeni i zasebni marš.

Ograničenja:

 • Višestruki marševi mogu sadržavati marševe napada i čišćenja. Marševi špijunaža, kampiranje, patrola, podrška i transfer se ne mogu poslati u višestrukom maršu.
 • U višestrukim marševima ne mogu se slati plemići.
 • Ne možete poslati višestruki marš na istim koordinatama.
 • Marš neće doseći svoju destinaciju i vratiti će se u matični dvorac ukoliko razlika u razinama između napadača i branitelja postane veća od 7.

Vrijeme putovanja:

Vrijeme koje je potrebno višestrukom maršu da dođe od jedne destinacije do druge se izračunava na isti način kao i što se računa i vrijeme običnog marša.

Vrijeme za koje će se višestruki marš vratiti dok putuje između dvije destinacije, jednako je vremenu koje je potrebno maršu da pređe udaljenost od matičnog dvorca do zadnje dosegnute destinacije vrijeme koje je prošlo između napuštanja prijašnje destinacije i vraćanje marša.

Na primjer:

Igrač je poslao višestruki marš s 5 destinacija; Marš je dosegnuo 4-tu destinaciju i kreće prema 5-toj; nakon 10 minuta putovanja od destinacije 4 do destinacije 5, igrač se odluči vratiti marš. U tom slučaju, potrebno vrijeme da se marš vrati jednako je potrebnom vremenu putovanja od dvorca do destinacije 4 10 minuta koje su bile potrebne maršu da proputuje između destinacije 4 i 5.

Imajte u vidu da ukoliko motivirate višestruki marš s brzinom, on će samo brže doći do destinacije ali se neće brže vratiti u matični dvorac. Pri povratku on će doći za isto vrijeme kao i da nije motiviran. Isto se odnosi i ukoliko se odlučite opozvati marš prije nego što je dosegao svoje destinacije.

Napomena: Bonusi koji se odnose na brzinu, a ostvaruju se putem motivacije ili pomoću bonusa specijalne jedinice se ne odnose na potrebno vrijeme da se višestruki marš vrati u matični dvorac.

Motivacija:

Motivacija u višestrukim marševima je odvojena za svaku uključenu u maršu destinaciju. Svaka se meta (cilj, misija) mora motivirati zasebno. Omogućene su sljedeće motivacije:

 • Mete prema kojima je poslan marš napada - motivacija brzine, motivacija opsade, motivacija tovara;
 • Mete prema kojima je poslan marš čišćenja – motivacija brzine, motivacija čišćenja;

Napomena: svaku od destinacija možete motivirati zasebno s maksimalno 150 zlatnika.

Slanje višestrukog marša:

Da bi poslali višestruki marš morate pratiti sljedeće korake:

 • Otiđite u meni marševa
 • Odaberite jedinice koje ćete poslati (plemići nisu dozvoljeni u višestrukom maršu)
 • Kliknite na “Nastavi”
 • Zadajte koordinate meta, vrstu/e marša (napad ili čišćenje), motivaciju, formaciju i kliknite na "Dodaj marš".
 • Ponovite ove korake dok ne dodate željene destinacije ili dok ne dosegnete maksimalno dozvoljeni broj meta/destinacija.
 • Kliknite na “Pošalji marš”.

Vrati se na vrhu