Pregled klanova

Klanovi u Khan Warsu predstavljaju skupine igrača koje su udružile njihove vođe u težnji za pobjedom. Klan također definira političke odnose među igračima.

Svaki igrač koji je najmanje 3-će razine može stvoriti klan. Postoji ograničenje u broju članova klana (20maks.), mora postojati najmanje jedan član da bi klan uopće postojao, a najmanje 2 člana kako bi se klan pojavio u poretku klanova. U klanu, svako igračevo ime je link na njegov profil. Postiji opcija za igrača da vidi koliko mu je vremena ostalo dok bude u mogućnosti da se pridruži ili stvori klan.

Svaki klan ima vođu koji ima sve dozvole za upravljanje klanom.

Bitke između igrača iskog klana NE DAJU ISKUSTVO bilo kojem igračima koji su uključeni.Ukradeni resursi od suigrača i ubijene jedinice nakon bitke se ne uračunavaju u tjednom poretku. Klan chatKlan chat opcija omogućava igračima da komuniciraju u stvarnom vremenu sa svojim prijateljima iz klana. Ovo je vrlo korisno za raspravu politike, strategije ili koordiniranje akcije. Dostupna je na zaslonu "Klana".

  • Samo članovi određenog klana mogu koristiti chat klana;

Vrati se na vrhu