Staja

U početku ćete u vašoj vojarni moći graditi samo pješadiju i strijelce, ali ubrzo ćete imati potrebu i od druge vrste vojske - konjice.Konjica se gradi u staji. Tu će vaši podanici učiti jahati i boriti se u isto vrijeme. U svakoj bitci je potrebno imati konjicu jer ona posjeduje veliku snagu i brzinu. S konjicom u vašim redovima imate veliku prednost nad protivnikom pogotovo kada om ima samo pješadiju.

Vrijeme izgradnje se računa po slijedećoj formuli:

TT = (10*BT)/(L+10)

Gdje je:

TT - vrijeme za izgradnju

BT - osnovno vrijeme

L - razina

Sa višim razinama staje moći ćete odabrati jednu od sljedećih opcija za bržu izgradnju jedinica:

  • x1 vaše će se jedinice graditi prema razini staje.

  • x2 vaše će se jedinice graditi dva puta brže, ali njihova cijena u resursima će porasti s 200%

  • x3 vaše će se jedinice graditi tri puta brže, ali njihova cijena u resursima će porasti s 400%

Maksimalna razina: 20

Potrebne građevine:

5 razina Vojarne

5 razina Kovačnice

Vrati se na vrhu