Perzijanci: Kamangir

Svaki Kamangir daje 0.5%na vještini "Strijelac". Bonus se dodaje na početku svake runde, ovisno o količini preživjelih Kamangirana kraju runde. \n\nPrimjer: \n\n

Ako na početku prve runde imate 20 Kamangira, oni će dati bonus:20 * 0.5 = 10% bonus na vještini"Strijelac". Ako na početku slijedeče runde od ukupno 20 ostanu samo 16 Kamangira dobit ćete 8% bonusa:6 *16 * 0.5 = 8%

Osim što daje bonus Kamangir povećava i maksimalni bonus koji se može dobiti. Taj je bonus veći od maksimalnog bonusa prikazan u tablici s vještinama. Maksimalni bonus postaje 70% (80%),a možete ga ostvariti kombinacijom od bonusa koji se dobiva od vještine "Branitelj"+ bonusa koji se dobiva od jedinica ili samo od bonusa jedinica.

Primjer:

Ako ste razvili "Strijelac" do razine "Napredan" to vam donosi 40% na tu vještinu. Ako imate najmanje 60 Kamangira oni će vam dati dodatnih 30%. Tako ćete dobiti maksimum za tu vještinu - 70%. Ako ne želite trošiti bodove vještine na "Strijelac", maksimalni bonus možete dobiti samo od jedinica. Da bi to napravili morate imatu 70 Kamangira(140 * 0.5 = 70%); Nakon što unaprijedite ovu jedinicu na 3 razinu limit od ove vještine postaje još veći - 80%. Taj limit možete ostvariti na isti način kao što je objašnjeno u gornjem primjeru.

Imajte u vidu da limit od 70% (80% ukoliko je izgrađena 3-ća razina specijalne jedinice) ne možete premašiti bez obzira na to koliko specijalnih jedinica na početku borbe imate.

Primjer:

Ako na početku borbe imate 200 Kamangira bonus koji čete od njih dobiti neče biti 200%(200 * 0.5 = 100%), a bit će 70% (80% ukoliko je izgrađena 3-ća razina specijalne jedinice);

Vrsta jedinice

Specijalna jedinica

Potrebne građevine

  • 1 razina Crkve

Karakteristike: Ovu jedinicu imaju samo perzijanci

Vještine koje utječu na statistike ove jedinice su Strijelac i Branitelj;

Resursi

Zlato: 150

Populacija: 10

Željezo: 300

Drva: 250

Brzina: 15

Hrana: 150

Snaga i život

Snaga protiv pješadije:250

Snaga protiv konjice:250

Snaga protiv srtijelaca:300

Snaga protiv građevina:50

Snaga protiv opsadnih strojeva:100

Život: 500

Domet: 5

Vrati se na vrhu