Vitez u kampu

Vitez može biti poslan u kamp, samo s maršem s kojem se osniva kamp. Vitez se može vratiti iz kampa ili s vojskom ili odvojeno ukoliko se odlučite iskoristiti posebnu opciju "Opozvati". Vrijeme će biti isto kao i potrebno vrijeme da se postavi kamp.

Dok je vitez u kampu bonusi od njihovih predmeta se ne odnose na dvorac. Dok je vitez u kampu on ne može biti poslan u misije. Također dok je vitez u kampu ne može se tražiti porez u dvorcu. Vitez ne može biti naznačen u nekom drugom dvorcu dok se nalazi u kampu. Ako lojalnost u dvorcu iz kojeg je poslan vitez padne ispod 3001 vitez će se odmah pojaviti u tom dvorcu skupa s vojskom. Dok je vitez u kampu ne mogu se koristiti sandučići s resursima.

Vrati se na vrhu