Laka konjica

Informacija

To je prva vojna konjica koju možete imati u svojoj vojsci. Jedinica je namjenjena glavno za brze napade i krađu resursa. Za efektivnu krađu resursa im pomaže i to da imaju nosimost tovara – 90.Kao i svaka jedinica konjice laka je konjica najjača protiv pješaštva.

Vrsta jedinice: Konjica

Potrebne građevine:

  • 3 razina Staje

  • 5 razina Kovačnice

Karakteristike:

Imaju je sve nacije

Resursi
Zlato: 120Populacija: 4
Željezo: 120Brzina: 6
Drva: 50
Hrana: 250

Snaga I život
Snaga protiv pješaštva: 180
Snaga protiv konjice: 100
Snaga protiv strijelaca: 200
Snaga protiv građevina: 0
Snaga protiv opsadnih strojeva: 150
Život: 320
Domet: 1

Vrati se na vrhu