Mađari: Hussar

Informacija

Svaki Hussar daje 1% na vještini "Izviđač". Bonus se dodaje na početku svake runde, ovisno o količini preživjelih hussarana kraju runde.Osim što daje bonus hussarpovećava i maksimalni bonus kojise može dobiti od vještini"Izviđač"do 180%;

Nakon što se napravi treće unapređenje limit se povećava do 190%;

Taj limit možeteostvaritikombinacijom od bonusa koji se dobiva od vještine"Izviđač"+ bonusa koji se dobiva od jedinica ili samo od bonusa jedinica.

Primjer:

Ako ste razvili vještinu "Izviđač" do razine "Napredan" to vam donosi bonus od 80% na brzinu svih marševa. Ako želite dosegnuti maksimum od 180% će vam trebati 100 hussara u maršu. Oni će dati dodatni bonus od 100%(100 * 1 = 100%).Ako ne želite trošiti bodove vještine na"Izviđač", maksimalni bonus možete dobiti samo od jedinica. Da bi to napravili morate imati 180 hussara(180 * 1 = 180%); Nakon što unaprijedite ovu jedinicu na 3 razinu limit od ove vještine postaje još veći -190%

Napomena: U nekim se slučajevima bonus od ove vještine može izgubiti:

  • Ako pošaljete višestruki marš i on dosegne svoju destinaciju te ga zatim vratite, on će se vraćati prema bazisnoj brzini i neće uračunati bonus koji se dobiva od specijalnih jedinica;

  • Kamp koji se vraća prema matičnom dvorcu se vraća prema bazisnoj brzini bez da se bonus od specijalnih uračunava.

Vrsta jedinice: Specijalna jedinica

Potrebne građevine###\n\n- Crkva (1va razina)

Karakteristike

Ovu jedinicu imaju samo mađari

Vještine koje utijeću na statistike ove jedinice su Ratnik i Branitelj;

Resursi

Zlato: 100

Populacija: 5

Željezo: 250

Drva: 100

Brzina: 10

Drva: 100

Hrana: 300

Snaga i život

Snaga protiv pješadije: 450

Snaga protiv konjice: 300

Snaga protiv srtijelaca: 400

Snaga protiv građevina: 10

Snaga protiv opsadnih strojeva: 500

Život: 500

Domet: 1

Vrati se na vrhu