Opsada

Vaš vitez dobro zna kako oslabiti obranioca kada ima opsaduoko dvorca. S ovom vještinom “opsadni strojevi” rade više štete zidu i jedinicama ako imaju snagu protiv njih. Ova vještina daje bonus na snagu vaših opsadnih strojeva.Kako bonus radi:Određeni postotak se dodaje na osnovnim napadačkim statistikama svih opsadnih strojeva ( Katapult, Borbeni ovan, Trebušet i Opsadni samostrel).

Specijalna jedinica rusa - Opsadni toranj- također dobiva bonus od ove vještine.

Na primjer, osnovni “napad protiv pješaštva” Katapulta je 180. Ako ste unaprijedili ovu vještinu na napredan, ta statistika će se povećati za 20% do 216 (180 + 20% = 216).Isto vrijedi za sve vrste napada za svaku jedinicu.

  • Početnik: 10%

  • Napredan: 20%

  • Master: 30%

Vrati se na vrhu