Teška konjica

Informacija

Teška konjica jedna je od najjačih jedinica u igri. Sa svojim teškim oklopima, dugačkim kopljima i čeličnim mačevima teška konjica je noćna mora za sve ostale jedinice. Ova je jedinica obavezna za svakog vladara, zato što garantira izvrsnu zaštitu od neprijateljski raspoloženih susjeda, a također ima i izvanrednu napadačku statistiku.Nedostatak ove jedinice je njezina cijena, a isto tako jedan teški konjanik zauzima 6 slobodne populacije te i izgradnja ove jedinice traje dugo.

Vrsta jedinice: Konjica

Potrebne građevine:

  • 12 razina staje

  • 15 razina kovačnice

Karakteristike:

Imaju je sve nacije

Resursi

Zlato: 300

Populacija: 6

Željezo: 250

Drva: 100

Brzina: 7

Hrana: 100

Snaga i život

Snaga protiv pješaštva: 250

Snaga protiv konjice: 150

Snaga protiv strijelaca: 250

Snaga protivgrađevina: 0

Snaga protiv opsadnih strojeva: 250

Život: 500

Domet: 1

Vrati se na vrhu