Izviđač

Razvijajući ovu vještinu vaše će se jedinice naučiti kako da putuju organiziranjie. Sa svakom većom razinom ove vještine vaše će se jedinice kretati sve brže i brže. Ako savladate ovu vještinu vaša neorganizirana vojska će postati 2,5 puta brža.

Brzina vaših jedinica od vitalne je važnosti jer određuje koliko će vremena biti potrebno vašoj vojsci da dođe do zadanih od vas koordinata. Što je brža vaša vojska to su veće vaše šanse da iznenadite protivnika.

Ova vještina povećava brzinu svih vaših jedinica.

Kako vještina zapravo radi:

Brzina svake vaše jedinice mijenja se sa određenim postotkom.

Na primjer: statistike mačevalaca za "brzinu" su 15 minuta/po kvadratiću na karti. Ako ste razvili Izviđać do razine "Мaster" brzina jedinice će postati 6 minuta/za jednog kvadratića.

Isto vrijedi za sve vaše jedinice.

  • Početnik: 30%

  • Napredan: 80%

  • Master: 150%

Vrati se na vrhu