Pregled plaćenih opcija

Opcije plaćanja u igri su napravljene u skladu da ne smetaju ravnoteži u igri. One su stvorene da bi uštedile vrijeme igrača koji ih koriste.Da bi aktivirali tu opciju morate kupiti zlatnike kredintom /debitnom karticom ili slanjem SMS-a na poseban broj i s posebno označenim kodom.

Vrati se na vrhu