Novi svijet

Glavne stavke u novoj verziji su:

  • Objekti na mapi
  • Rudnici sa resursima i zlatnicima;
  • Vitezovi u kampovima;
  • Puno više novih zadataka;
  • Marševi čišćenja su uklonjeni;
  • Promjene kod Ambulante;

Vrati se na vrhu