Vodstvo

Ova vještina podiže moral vaše vojske. Tijekom bitke dio armije koja ima slabije razvijenu vještinu će pobjeći i neće sudjelovati u bitci.

Vještina "Vodstvo” se računa na početku svake runde, a ne jednom na početku bitke.

Da bi se izračunao broj jedinica koje će na početku runde pobjeći potrebno je uzeti u obzir statistike za tu vještinu od oba igrača.Razlika u postotcima između igrača se dijeli s 5. Zatim se dobiveni rezultat dijeli s 50% i 100% te dobiveni postotak predstavlja postotak vojske koja će pobjeći na kraju svake runde. Vrsta jedinica koje će pobjeći se bira nasumice od igre.

Primjer:

Igrač A ima 30% vodstvoIgrač B ima 10% vodstvo. Manji se postotak oduzima od večeg (30 – 10 = 20). Rezultat je 20%. Između 10 i 30% se kalkulira. Rezultat je između 2 i 6 to znači da između 2 i 6% populacije igraća B'će pobjeći.

Vrsta jedinica koja će pobjeći se bira nasumice od igre.

  • Početnik:10%

  • Napredan:20%

  • Master:30%

Vrati se na vrhu