Kupovina resursa

Aktiviranjem ove opcije ćete povećati prihode vaših rudnika za 25%, za periodu od 5 dana.

Cijena je 100 zlatnika, da aktivirate opciju za jednu vrstu resursa i 300 zlatnika da aktivirate sve resurse.

Aktivacija ove opcije se odnosi samo na jednom dvorcu, a ne na sve dvorce.

Vrati se na vrhu