Rusi: Opsadni toranj

Informacija---

Svaki opsadni toranj daje0.5% na vještini "Opsada". Bonus se dodaje na početku svake runde, ovisno o količini preživjelih osadnih tornjeva na kraju runde.Primjer:Ako na početku prve runde imate 10 osadnih tornjeva, oni će dati bonus:10 * 0.5 = 5% bonus na vještini "Opsada".Ako na početku slijedeče runde od ukupno 10 ostanu samo 6osadnih tornjeva dobit ćete 3% bonusa: 6 * 0.5 = 3%

Osim što daje bonusopsadni toranj povećava i maksimalni bonus koji se može dobiti. Taj je bonus veći od maksimalnogbonusa prikazan u tablici s vještinama.Maksimalni bonus postaje 40% (45%), amožetega ostvariti kombinacijom od bonusa koji se dobiva od vještine "Opsada" + bonusa koji se dobiva od jedinica ili samo od bonusa jedinica.

Primjer:

Ako ste razvili"Opsadu" do razine "Napredan" to vam donosi20% na tu vještinu. Ako imate najmanje 40opsadnih tornjeva oni će vam dati dodatnih 20%. Tako ćete dobiti maksimum za tu vještinu - 40%.Ako ne želite trošiti bodove vještine na "Opsadu", maksimalni bonus možete dobiti samo od jedinica. Da bi to napravili morate imatu 80 opsadnih tornjeva(80 * 0.5 = 40%).Nakon što unaprijedite ovu jedinicu na 3 razinu limit od ove vještine postaje još veći - 45%.

Taj limit možete ostvariti na isti način kao što je objašnjeno u gornjem primjeru.

Imajte u vidu da limit od 40% (45% ukoliko je izgrađena 3-ća razina specijalne jedinice) ne možete premašiti bez obzira na to koliko specijalnih jedinica na početku borbe imate.

Primjer:

Ako na početku borbe imate 100 opsadnih tornjeva bonus koji čete od njih dobiti neče biti 50% (100 * 0.5 = 50%), a bit će 40% (45% ukoliko je izgrađena 3-ća razina specijalne jedinice);

Vrsta jedinice: Specijalna jedinica

Potrebne građevine

1 razina Crkve

Karakteristike

Ovu jedinicu imaju samo rusi

Vještine koje utijeću na statistike ove jedinice su Opsada I Branitelj;

Resursi

Zlato: 100

Populacija:: 10

Željezo: 300

Drva: 700

Brzina: 20

Hrana: 300

Snaga i život

Snaga protiv pješadije: 450

Snaga protiv konjice: 350

Snaga protiv srtijelaca: 450

Snaga protiv građevina: 100

Snaga protiv opsadnih strojeva: 250

Život: 500

Domet: 5

Vrati se na vrhu