Peržania: Kamangir

Každý Kamangir dáva bonus schopnosti Strelec 0.5%. Bonus je získaný na začiatku každého kola a závisí od počet živých Kamangirov.

Príklad:

Ak na začiatku kola máte 20 živých Kamangirov, dostanete bonus schopnosti Strelec 20 * 0.5 = 10% .

Ak v tomto kole 4 z nich zomria, v ďalšom dostanete iba 8% bonus, pretože 16 * 0.5 = 8% .

Na rozdiel od tohto bonusu, Kamangir tiež zvýšuje maximálny bonys, ktorý môže bude získaný zo schopností.

Limitovanie je 70% (80%) a môže byť dosiahnutý prostredníctvom zlúčenia bonusov schopností a jednotiek,alebo iba bonusov jednotiek.

Príklad:

Ak máte schopnosť Strelec na úrovni Pokročilý, dostávate 40%. V prípade, že máte 60 živých Kamangirov, získate ešte 30%. Týmto spôsobom bonus schopnosti dosiahne max. 70%.

Existuje aj iná možnosť,ak chcete zachovať svoje body schopnosti. V tomto prípade môžete dostať maximum iba z vašich jednotiek, ale potrebujete aspoň 140 živých Kamangirov na dosiahnutie limitu z 70% (140 * 0.5 = 70%).

Po špeciálnom zlepšení tejto jednotky, limit schopnosti Strelec je zvýšený do 80%.

Typ jednotky

Unikátna jednotka

Požadované budovy

Cirkev (na 1ej úrovni)

Charakteristiky

Dostupná len pre Peržanov.

Jednotká dostáva bonus zo schopností Obranca a Strelec.

Zdroje
Zlato :150Obyvateľstvo:10
Železo:300
Stavebné drevo:250Rýchlosť:15
Potraviny :100

Sila a zdravie
Sila proti pechote:250
Sila proti jazdectvu:250
Sila proti strelcom:300
Sila proti budovám:50
sila proti delostrelectvu obliehania:100
Zdravie:500
Rozsah:5

Späť na vrchol