اسطبل

Stables

سواره نظام ها مثل تانک، در دوران قرون وسطی می باشند. احداث اصطبل ها به شما اجازه خواهد داد تا سواره نظام های سبک و سنگین خود را آموزش دهی، سواره نظام ها بهترین یگان در مقابل پیاده نظام ها و کمانداران می باشند. آنها سریع هستند و قادرند تا اجناس غارت شده بیشتری را با خود حمل کنند. برای ساختن این ساختمان شما ابتدا باید ملزومات و همچنین برخی دیگر ساختمان ها را که از قبل ساخته شده، داشته باشید.

با ساخت سطوح بالاتر اصطبل می توانید یگان های خود را سریع تر بسازید.

فرمول افزایش سرعت به شکل زیر خواهد بود:

TT = (10*BT)/(L+10)

معادل:

TT- زمان ساخت

BT- زمان اولیه

L- سطح

با سطوح بالاتر اصطبل شما امکان انتخاب گذینه های ساخت سریعتر نیرو را دارید:

1X - نیروهای شما با همان سرعتی که در حال حاضر سطح اصطبل شما اجازه می دهد ساخته می شوند.

2X - نیروهای شما دو برابر سریعتر ساخته می شوند و منابع مورد نیاز برایساخت آنها 200% بیشتر می شود.

3X - نیروهای شما سه برابر سریعتر ساخته می شوند و منابع مورد نیاز برای ساخت آنها 400% بیشتر خواهد بود.

دقت کنید که این گذینه ها فقط سرعت ساخت نیروها را سریعتر خواهد کرد و روی قدرت نیروها تاثیری نخواهد داشت.

حداکثر سطح: 20

ساختمانهای مورد نیاز:

سربازخانه (سطح 5)

آهنگری (سطح 5)

زمان و منابع مورد نیاز:

سطحطلاآهنچوبغذازمان
130024525523500:10:00
247638840437300:15:52
360049051047000:20:00
475661764259200:25:12
595277880974600:31:45
61200980102094000:40:00
7151212351285118400:50:25
8190515561619149201:03:31
9240119612041188101:20:02
10302524702571237001:40:51
11381231133240298602:07:04
12480339224083376202:40:07
13605249425144474103:21:45
14762662286482597304:14:12
15960978478167752705:20:18
1612107988710291948406:43:34
171525512458129661194908:28:30
181922115697163381505610:40:43
192421919779205861897113:27:18
203051624921259382390416:57:12

بازگشت به بالا