Mongolovia: Džingis Chán

Informácia

Najmocnejší vládca Mongolov – Džingis Chán, začal s tradíciou prípravy špeciálnej Chánovej stráže. Títo smrtiaci bojovníci boli vyberaní z najsilnejších detí a boli vycvičení a vychovaní, aby bránili svojho Chána všetkými možnými prostriedkami. Extrémne rýchli a nemilosrdní, sú najnebezpečnejší bojovníci v mongolskej armáde.

Každý Džingis Chán dáva bonus schopnosti Skaut 1%. Bonus je získaný na začiatku každého kola a závisí od počet živýchDžingis Chánov .

Na rozdiel od tohto bonusu,Džingis Chán tiež zvýšuje maximálny bonus, ktorý môže bude získaný zo schopností na 190%.

Po špeciálnom vylepšení - 190%.

Príklad:

Ak máte schopnosť Skaut na úrovni Pokročilý, dostávate 80%. Ak dosiahnete max.180% budete potrebovať 100 špeciálnych jednotiek v tomto pochode. Z nich dostaneteďalší bonus zo 100%(100*1=100).

Existuje aj iná možnosť, ak chcete zachovať svoje body schopnosti. V tomto prípade môžete dostať maximum iba z vašich jednotiek, ale potrebujete aspoň 190 špciálnych jednotiek.

Limitovanie môže byť dosiahnuté prostredníctvom zlúčenia bonusov schopností a jednotiek,alebo iba bonusov jednotiek.

V niektorých prípadoch bonus zo schopnosti je stratený:

1) Ak pošlete viac-cieľový pochod a po dosiahnutí cieľa ho zrušíte alebo chcete ho privolať späť, potrebný čas na vrátenie pochodu bude istý ako základný potrebný čas a bez bonusu zo špeciálnych jednotiek.

2)Ak pošlete kemp, pochod dosiahne cieľ za menší čas (s bonusom), ale vrátenie bude potrebovať základný čas bez bonusu špeciálnych jednotiek.

Typ jednotky

Špeciálna jednotka

Požadované budovy

Cirkev (úroveň 1)

Charakteristiky

Dostupná len pre Mongolovia.

Jednotka dostáva bonusy z schopností Obranca a Vojak

Zlato :100

Obyvateľstvo:5

Železo:250

Stavebné drevo:100

Rýchlosť:10

Potraviny :300

Sila a zdravie

Sila proti pechote:300

Sila proti jazdectvu:220

Sila proti strelcom:250

Sila proti budovám:10

sila proti delostrelectvu obliehania:320

Zdravie:500

Rozsah:1

Späť na vrchol