سواره نظام سنگین

اطلاعات

سواره نظام سنگین یکی از قوی ترین یگان ها در بازی است. با رزه سه لایه ، نیزه بلند و شمشیر پولادین خود برای هر طبقه ای از یگان دشمن ایجاد وحشت می کند.

ارزش او در رخنه در یگان دشمن است، که البته به جمعیت و زمان برای آموزش نیاز دارد.

نوع یگان

سواره نظام

ساختمان های مورد نیاز

اصطبل ها:11 سطحآهنگری:15 سطحخصوصیات

در دسترس برای همه اقوام

منابع
طلا: 300جمعیت: 6
آهم: 250زمان: 00:45:00
چوب: 100سرعت: 7
غذا: 100وزن حمل: 55

قدرت و سطح سلامت

قدرت در مقابل پیاده نظام: 250
قدرت در مقابل سواره نظام: 150
قدرت در مقابل کمانداران: 250
قدرت در مقابل ساختمان ها: 0
قدرت در مقابل محاصره: 250
سطح سلامت: 500
محدوده: 1

مشخصات ارتقاء حمله

سطح

طلا

آهن

چوب

غذا

زمان

درصد

1

350

175

175

350

2:20:00

10%

2

700

350

350

700

3:42:16

20%

3

1225

613

613

1225

4:40:03

30%

4

1838

919

919

1838

5:52:52

40%

5

2297

1149

1149

2297

7:24:36

50%

6

2871

1436

1436

2871

9:20:13

60%

7

3589

1795

1795

3589

11:45:51

70%

8

4486

2243

2243

4486

14:49:23

80%

9

5608

2804

2804

5608

18:40:38

90%

10

7010

3505

3505

7010

23:32:00

100%

مشخصات ارتقاء دفاع

سطح

طلا

آهن

چوب

غذا

زمان

درصد

1

438

219

219

438

1:50:00

10%

2

875

438

438

875

2:54:38

20%

3

1531

766

766

1531

3:40:02

30%

4

2297

1149

1149

2297

4:37:15

40%

5

2871

1436

1436

2871

5:49:20

50%

6

3589

1795

1795

3589

7:20:10

60%

7

4486

2243

2243

4486

9:14:36

70%

8

5608

2804

2804

5608

11:38:48

80%

9

7010

3505

3505

7010

14:40:30

90%

10

8762

4381

4381

8762

18:29:25

100%

زمان و مقدار منابع به سرعت دنیا وابسته است که در جدول ذیل ذخیره شده است

سرعت دنیا

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x8

x10

سرعت ارتقاء

x1

x1

x2

x2

x3

x3

x4

x4

x5

x5

هزینه ارتقاء

x1

x1

x2

x2

x3

x3

x4

x4

x5

x5

مثلا در دنیا 10 برابر شما به مقدار 5 برابر منابعی که در جدول آمده است منابع نیاز دارید اما ارتقاء 5 برابر سریع تر انجام می شود

بازگشت به بالا