سوارکار

جنگجوی سواره

سواره نظام ها مثل تانک، در دوران قرون وسطی می باشند. کاربرد اساسی آنها شکست دادن پیاده نظام ها در سریع ترین زمان ممکن و سپس کشتار کمانداران دشمن که به سوی ارتش آنها تیر پرتاب می کنند، است.

به یگان های سواره شما امتیاز می دهد.

کارآموز - 25%پیشرفته - 30%استاد - 40%

بازگشت به بالا