Lojalita

Lojalita

Lojalita predstavuje dôveru, ktorú majú ľudia voči svojmu vládcovi. Chán, ktorého obyvatelia nie sú lojálni, riskuje stratu hradu. Lojalita je zobrazená vrozbaľovacom menu, kde je aj meno a koordináty práve aktívneho hradu.

Lojalita sa používa na:

  • Dobývanie hradov – hrad môže byť dobytý len vtedy, ak jeho lojalita klesne na 0. Keď nie sú ľudia lojálni, nevadí im, ak bude ich vládca zosadený ainý získa moc.
  • Určenie vzdialenosti pochodu – Lojalita určuje, ako ďaleko môže zájsť pochod zhradu. Maximálna vzdialenosť je vypočítaná zčasu cesty. Na každých 1000 bodov lojality môže pochod cestovať 1 hodinu (napr.: ak je lojalita 5000, pochod môže trvať 5 hodín vjednom smere). Armáda, ktorá nie je lojálna, nemôže ísť ďaleko zhradu, lebo hrad je nestabilný.
  • Navrátenie pochodov – Ak lojalita hradu klesne pod 3000,všetky pochody (s výnimkou prevodu) vyslané zhradu sa vrátia späť. Keďže hrad je nestabilný, armády sa vrátia, aby ho mohli vprípade potreby chrániť.

Lojalita sa môže zmeniť s:

Šľachtic – ak je vútoku na hrad šľachtic, každý šľachtic, ktorý prežije po boji zníži lojalitu hradu obrancu. Každý šľachtic, ktorý prežil, zníži lojalitu hradu o300 až 600 bodov, ale nie oviac ako 2000 na boj (toto číslo môže byť zvýšené motiváciou). Cirkev môže znížiť efekt šľachtica až o75%.

Čas – Lojalita sa časom zvyšuje. Rýchlosť zvyšovania závisí od úrovne Cirkvi. Po chvíli ľudia zabúdajú, prečo sú na vás nahnevaní.

Rytieri – existujú veci, ktorými ak je rytier vybavený, dávajú bonus na regeneráciu lojality za hodinu.

Zúčastnenie obrancu vboji so šľachticom ako obrancom – ak obranca sa zúčastni boja, vktorom bol nepriateľom šľachtic, každý zabitý šľachtic zvýši lojalitu o300 – 600 bodov. Ukázanie roztrhaných zvyškov šľachtica na námestí má neobyčajný vplyv na lojalitu obyvateľov.

Lojalita je tak dôležitá, pretože ak je nízka, zvyšuje sa riziko straty hradu aarmády nemôžu ísť na dlhé pochody.

Ak šľachtici útočníka nemohli znížiť lojalitu hradu, znamená to, že buď šľachtici zahynuli vboji, ide ohlavné mesto obrancu alebo cirkev útočníka nemá dostatočne vysokú úroveň.

Hráči, ktorých hrady majú lojalitu menej ako 10 000, nie sú vymazaní pre neaktivitu. Robí sa to tak preto, aby hráč, ktorý sa snaží dobyť takýto hrad, mal nádej na úspech.

Späť na vrchol