Prehľad klanu

Klany v Khan Wars predstavujú skupiny hráčov zjednotené ich vodcom a usilujúce o víťazstvo. Klan tiež určuje politické vzťahy medzi hráčmi.

Každý hráč, ktorý má najmenej 3. úroveň môže vytvoriť klan. Je limit počtu hráčov v klane-20, ale musí byť najmenej 1 hráč vklane, aby klan existoval a najmenej 2 hráči, aby sa klan objavil v hodnotení klanov. Meno každého hráča vklane odkazuje na jeho profil. Pre hráčov je kdispozícii možnosť vidieť, koľko času zostáva, než budú schopní pripojiť sa alebo založiť klan.

Každý klan má vodcu, ktorý má práva riadiť klan.

Boje medzi hráčmi z toho istého klanu nedávajú skúsenosti žiadnemu zo zúčastnených hráčov. Zdroje, ukradnuté od spoluhráčov a jednotky,zabité v bitkách so spoluhráčmi neplatia pre hodnotenie klanu.

Klan chat

Klan chat dáva hráčom možnosť komunikovať v reálnom čase so svojimi spoluhráčmi zklanu. Je to veľmi užitočné pre prediskutovanie politiky, stratégií a koordinátou akcií. Je dostupný v okne klanu.

• Iba členovia klanu môžu využívať klan chat;

Späť na vrchol