پیوستن به قبیله

هر بازیکن مجاز به عضویت در یک قبیله میباشد.برای عضویت در قبیله میبایست به لینک قبیله مورد نظر رفته و بر روی گزینه ی "پیوستن به قبیله" در بالای صفحه کلیک نمایید.این درخواست به اعضایی که در قبیله دسترسی گرفتن اعضای جدید را دارند فرستاده می شود. این اعضا می توانند اطلاعاتی مانند اسم و تجربه بازیکن در این درخواست ببینند.

اگر درخواست تایید شود پیامی مبنی بر تایید درخواست برای بازیکن فرستنده درخواست فرستاده خواهد شد

اگر درخواست رد شود پیامی مبنی بر رد درخواست برای بازیکن فرستنده ی درخواست ، فرستاده خواهد شد

اگر درخواست ها 5 روز تایید نشوند به صورت اتومامتیک حذف می گردند

درخواست ها تا 5 روز فعال هستند.هیچ محدودیتی برای تعداد درخواست ها به یک قبیله برای هر بازیکن وجود ندارد.در صورتی که درخواست عضویت به بیش از یک قبیله به صورت همزمان فرستاده شود و یکی از قبایل درخواست را قبول کند درخواست دیگر در دسترس نخواهد بود

هر بازیکن می تواند:

  • قبیله ی خود را ترک کند
  • توسط مقامات از قبیله تحریم شود

بازگشت به بالا