Útok

Útok je jedným z najdôležitejších pochodov v hre, pretože po tom všetkom to je spôsob ako získať zdroje, ktoré sú neskôr vynaložené na školenie a rozvoj armády - k útoku na svojich nepriateľov. Ak odošlete útok riskujete svojich vojakov a utrácate prostriedky na pochode zbytočne. Ale keď vyhráte bitku získate skúsenosti, body, ďalšie zdroje, a oslabujete nepriateľa, takže je ľahšie ho zničiť.

Obmedzenia:

  • Útok nemôže byť poslaný, ak útočníka a obranca majú odlišnosť v úrovniach, väčšia ako 7 úrovní (počet levelov závisí od herného sveta).
  • Obmedzenie počtu útokov a podpory závisí od úrovne Hostinca, schopnosti Dobyvateľ, rasy a od predmetov rytiera. Avšak po 7. útoku rátajte s 2000 potravín v presahujúcom rozsahu(9. útoku-4000 potravín,10. útoku-6000 potravín atď).

Útok môžete motivovať pomocou:

  • motivácie Rýchlosti
  • motivácie Lojality (ak sú šľachtici)

Krádež zdrojov:

Množstvo ukradnutých zdrojov je obmedzené a závislé na množstve zdrojov, ktoré armáda môže nosiť. Ak v napadnutom hrade nie je armáda, útočník kradne zdroje, aj v prípade, že bitka neprebiehla.Limit ukradnutých zdrojov je 50% zo zdrojov,ktoré sú v hrade. Zdroje z Prístrešia nemôžu byť ukradnuté (výnimkou národov, ktoré majú špeciálny bonus 25% zdrojov z Prístrešia).

Dobytie

Dobytie je hlavný spôsob v hre pre získ rozvíjatého hradu.Iný spôsob dobyť je pochodom Usadiť sa (len v Svetoch kde tento pochod je dovolený).Aby ste mali možnosť dobyť hrad,jeho lojalita musí kesnúť do 0.Zniženie lojality je urobené útkami so Šľachticmi podľa ukázanej dole schémy (Šľachtici znížia lojalitu obrancu,musia prežiť bitku ).V prípade,že hrad,ktorý chcete dobyť Šľachticmi,je Hlavné mesto ,aj ak jeho lojalita klesne do 0, patrí k predchádzajúcemu vlastníkovi.

Späť na vrchol