Rytier v kempe

Rytieri môžu byť poslaní do kempu, odkiaľ povedú armádu. Hráči musia poslať rytiera spolu s pochodom zakladajúci kemp.Rytier môže byť privolaný z kempu bez toho, aby musel byť privolaná ostatná armáda z kempu.Potrebný čas na privolanie je rovnaký ako čas na zakladanie kempu.

Kým Rytier je v kempe,bonusy z predmetov Rytiera nie sú používane v Zámku.Kým Rytier je v kempe,nemôže byť poslaný na misiu.Možnosť Uvaliť Daň,nemôže byť používana ,kým Rytier je v kempe.Tiež Rytier nemôžete prideliť k inému hradu.Ak lojalita hradu,z ktorého bol Rytier odoslaný,klesne pod 3001,kým Rytier je v kempe,on sa musí "teleportovať" naspäť do hradu s armádou.Kým rytier je v kempe,Truhlica zdrojov nemôže byť používaná.

Späť na vrchol