Rusi: Obliehacia veža

Informácia

Každá Obliehacia veža pridáva 0,5% k schopnosti Obliehanie. Bonus sa pripočíta vždy na začiatku kola podľa toho, koľko obliehacich veží prežilo predchádzajúce kolo.

Príklad:

Ak máte na začiatku 1. kola 10 živých obliehacich veží pridajú Vám k schopnosti Obliehanie bonus 10 x 0,5% = 5%.

Ak 4 z nich v tomto kole zomria, v ďalšom kole Vám pridajú bonus len 3%, pretože 6 x 0,5% = 3%.

Obliehajúce veže zvyšujú maximálny bonus, ktorý je možné získať (nad limitom, ktorý dovoľujú schopnosti).

Príklad:

Ak máte schopnosť Obliehanie na úrovni Pokročilý, pridá sa Vám k obliehaniu 20%. Ak máte zároveň aspoň 40 živých obliehacich veží, dajú Vám ďalších 20%. Dosiahnete maximálny bonus 40%.

Ak nechcete míňať body schopnosti na schopnosť Obliehanie,je tu ďalšia možnosť. Maximálny bonus môžete dosiahnuť iba prostredníctvom jednotiek. Na dosiahnutie 40% potrebujete aspoň 80 živých obliehacich veží (8 x 0,5% = 40%).

Počas špeciálneho vylepšenia jednotky sa limit schopnosti Obliehanie zvýši na 45%.

Majte prosím na pamäti, že bez ohľadu na to, koľko obliehacich veží prežilo predchádzajúce kolo boja, nemožno prekročiť maximálnu hranicu 40% (špeciálnym vylepšením Obliehacej veže 45%);

Príklad:

Ak máte na začiatku kola 100 živých obliehacich veží, nebude sa tento bonus vypočítavať ako 100 x 0,5% = 50%. Bonus sa bude rovnať maximálnej hranice 40% (na 3. úrovni vylepšenia Obliehacej veže 45%).

Typ jednotky

Unkátna jednotka

Požadované budovy

Cirkev (úroveň 1)

Characteristiky

Dostupná iba pre národ Rusi.

Dostáva bonus zo schopnosti Obliehanie a Obranca.

Zlato:100

Populácia:10

Železo:300

Stavebné drevo:700

Rýchlosť:20

Jedlo:300

Sila proti pechote:320

Sila proti jazdectvu:280

Sila proti strelcom:300

Sila proti budovám:100

Sila proti obliehacím strojom:250

Život:500

Rozsah:5

Späť na vrchol