Litovčania: Lord Vojny

Informácia

Každý Lord vojny dáva bonus schopnosti Jazdec 0.5%. Bonus je získaný na začiatku každého kola a závisí od počet živých Lordov vojny .

Príklad:

Ak na začiatku kola máte 20 živých Lordov vojny, dostanete bonus 20 * 0.5 = 10% .

Ak v tomto kole 8 z nich zomria, v ďalšom dostanete iba 6% bonus, pretože 12 * 0.5 = 6% .

Na rozdiel od tohto bonusu, Lord vojny tiež zvýšuje maximálny bonys, ktorý môže bude získaný zo schopností.

Limitovanie je 50%(55%) a môže byť dosiahnutý prostredníctvom zlúčenia bonusov schopností a jednotiek,alebo iba bonusov jednotiek.

Príklad:

Ak máte schopnosť Jazdec na úrovni Pokročilý, dostávate 30%. V prípade, že máte 40 živých Lordov vojny, získate ešte 20%. Týmto spôsobom bonus schopnosti dosiahne max. 50%.

Existuje aj iná možnosť, ak chcete zachovať svoje body schopnosti. V tomto prípade môžete dostať maximum iba z vašich jednotiek, ale potrebujete aspoň 100 živých Lordov vojny na dosiahnutie limitu z 50% (100 * 0.5 = 50%).

Po tretom zlepšení tejto jednotky, limit schopnosti Jazdec je zvýšený do 55%.

Pozor: Bez ohľadu na počet živých Lordov vojny na začiatku každého kola bonus nemôže prevýšiť 50%(55% ak je 3 zlepšenie dokončené).

Typ jednotky

Špeciálna jednotka

Požadované budovy

Cirkev ( úroveň 1)

Charakteristiky

Dostupná len pre Litovčania

Jednotka dostáva bonusy z schopností Obranca a Jazdec

Zdroje
Zlato: 250Obyvateľstvo: 10
Železo: 300Čas: 01:00:00
Stavebné drevo: 150Rýchlosť: 8
Jedlo: 150Nosnosť: 70

Sila a život
Sila proti pechote: 500
Sila proti jazdectvu: 250
Sila úroti strelcom: 500
Sila proti budovám: 10
Sila proti obliehacím strojom: 500
Život: 600
Rozsah: 1

Špeciálne jednotky majú 3 úrovne zlepšenia: obrana,útok a posledn ovplyvňuje špeciálnej schopnosti tejto jednotky.

Cena a bonus:

ÚroveňZlato

ŽelezoDrevo

JedloČas

Bonus

1

20000

15000

15000

15000

10:00:00

50% k útoku

2

25000

37500

187500

18750

15:00:00

50% k životu

3

30000

45000

22500

22500

20:00:00

Jazdec max do 55%

Späť na vrchol