Globálne Novinky

Globálne Novinky

Globálne novinky predstavujú zoznam, ktorý pozostáva z udalostí hráčov za posledných 6 dní. Zoznam je hlavne o klanoch, ich členoch a vzťahoch medzi nimi. Globálne novinky sa vytvárajú automaticky, ak sa niečo udeje. Obsahujú tieto udalosti:

• Nový člen vo vašom klane.

• Vylúčenie člena z vášho klanu.

• Vyhlásenie vojny.

• Vyhlásenie mieru.

• Správy o bojoch medzi hráčmi s úrovňou väčšou ako 25. Zobrazí sa iba meno klanu hráča ale nie mená hráčov.

• Manželstvá medzi hráčmi.

• Reštartovanie hráčskych účtov s úrovňou viac ako 15.

Späť na vrchol