Stena

Vaša armáda je vašou hlavnou ochranou, ale nie je jediná. Pred vysokou, silnou a kamennou stenou okolo vášho panstva sa musí skloniť každý, kto nepríde s úmyslom mieru.

Samozrejme, len samotná stena nemôže byť dostatočná proti tisícovým armádam. Pre to musíte mať armádu aj za hradbou.

Na začiatku stena nie je nič špeciálne a nepriateľ môže bez ťažkosti prejsť, ale v prípade, že do je výstavby vložíte dostatok zdrojov, stane sa reálnou výzvou pre Vaši súperov.

Samozrejme, pre takéto prekážky ako je hradba, ľudia vytvorili obliehacie stroje ako balisty alebo baranidlá. V najhoršom prípade, vám dá stena čas, aby ste utiekli a ukryli sa.

Stena ovplyvní bitku takto:

Pokiaľ stoja hradby, jednotky útočníka sa v bitke nerozdelia do skupín, pretože hradby majú veľkú silu. Keď sú hradby zničené, všetko sa vráti naspäť do normálu a jednotky sa rozdelia do skupín.

Tu je príklad ako pracujú hradby – ak majú hradby život 8000 a vy nemáte skupinu jednotiek, ktoré by urobili toľko škody, vojaci silou poškodenia (napríklad 3500 poškodenia od Strelcov z kuše + 500 poškodenia od Strelcov z krátkym lukom = 4000 poškodenia) znížia život hradieb a hradby začnú ďalšie kolo s životom 4000. To znamená, že hradby budú pokračovať a poškodzovať jednotky útočníka až pokiaľ hradby nebudú zničené. Avšak aj menšia armáda má teraz šancu zničiť hradby, čo robí bitky na začiatku vhodnejšími pre nových hráčov.

Niektoré národy majú bonus, ktorý im prináša o 20% silnejšie hradby (krv + útok). Navyše, veci, ktoré môžu mať hrdinovia, môžu tiež ovplyvniť štatistiky hradieb v bitke.

Maximálna úroveň: 20

Späť na vrchol