Vylepšenia jednotky

Vylepšenia zvyšujú možnosti jednotiek. Vykonávajú sa v Kováčskej dielni, platia sa surovinami a trvajú určitý čas. Úroveň kováčskej dielne určuje maximálnu úroveň vylepšenia, t.j. vyššia úroveň kováčskej dielne vám umožňuje vylepšenie vašej jednotky na vyššiu úroveň. Napríklad úroveň Kováčskej dielne 5 umožňuje zlepšenie jednotiek až na úroveň 5. Ak umiestnite voľnú populáciu do kováčskej dielne, vylepšenie bude ukončená rýchlejšie.

Ak chcete vylepšiť vaše špeciálne jednotky, musíte najskôr vylepšiť svoju Cirkev na úroveň 4.

Sú tri typy vylepšenií– útok, obrana a špeciálne vylepšenie.

Tabuľka ukazuje ako sa zvyšuje útok jednotky s každou úrovňou vylepšenia útoku

Typ jednotkyPravidelná max. úroveň vylepšeniaProti PechoteProti StrelcomProti jazdectvuProti strojom
Obliehacie stroje10+15%+15%+15%+15%
Strelci10+5%+5%+5%+5%
Jazdectvo10+10%+10%+10%+10%
Pechota10+10%+10%+10%+10%
Šľachtici10+10%+10%+10%+10%
Špeciálne jednotky10+5%+5%+5%+5%

Tabuľka ukazuje ako sa zvyšuježivot jednotky s každou úrovňou obrany

Typ jednotkyPravidelná max. úroveň vylepšeniaZvyšenie života
Obliehacie stroje10+5%
Strelci10+10%
Jazdectvo10+10%
Pechota10+10%
Šľachtici10+10%
Špeciálna jednotka10+5%

Každý typ jednotiek môže byť vylepšený o jednu úroveň navyše. Hráči si môžu vybrať, či táto dodatočná aktualizácia bude útok alebo obrana, ale nie oboje. Nazýva sa veteránské vylepšenie a má nasledovné charakteristiky:

  1. Veteránske vylepšenia sú dostupné len pre jednotky, ktoré sú aktualizované na maximálnu úroveň. (10 útok/ 10 obrana) ;

  2. Treba sa rozhodnúť, ktoré vylepšenie si zvolíte – útok alebo obranu;

DÔLEŽITÉ: Všimnite si, že je možné zvoliť iba jednu z dvoch veteránskych aktualizácii a použiť na daný typ jednotky, preto vyberajte pozorne, ktoré vylepšenie použijete na ktorú jednotku.

  1. Veteránske vylepšenie prináša rovnaký bonus, ako normálne vylepšenie jednotky v príslušnej oblasti.

  2. Existujú dva spôsoby, ako zaplatiť za veteránsku aktualizáciu, surovinami alebo mincami. Je dôležité uvedomiť si, že pri platení mincami je proces aktualizácie ukončený omnoho rýchlejšie ako pri platení surovinami. Hodnota surovín a potrebný čas závisia od rýchlosti herného sveta.

Ak špeciálna jednotka je na úrovni 10 aj pre útok a obranu,môže byť rozvinutá.Nedáva bonus k útoky a obrane,ale zlepšuje schopnosť jednotky.

Späť na vrchol