Hodnotenie hráča

Hodnotenia sú založené výhradne na skúsenostiach hráča, tu nie je daný žiaden limit. Hráči bez skúseností (XP=0) nie sú vložení do hodnotení. Hodnotenia zahŕňajú rozvoj hráčov len v konkrétnom svete a konkrétnom kole. Hodnotenie hráčov sa aktualizuje pri každom načítaní stránky, teda kedykoľvek si háč otvorí hodnotenie, vidí aktuálny stav.

Hodnotenie hráča možno triediť podľa mena hráča, skúseností alebo mena klanu. Kliknutím na meno hráča v hodnotení hráčov môžete vidieť jeho profilovú stránku. V hodnotení hráča je možné vyhľadávať podľa mena.

Späť na vrchol