Iberi

Jedna z teórií hovorí, že Iberi pricestovali do Španielska počas Neolitu. Alternatívne teórie tvrdia, že boli súčasťou pôvodných obyvateľov západnej Európy a že boli tvorcovia či dedičia megalitickej kultúry. Tretia teória hovorí, že Iberi boli potomkovia ľudí Urnfieldu, ktorí žili v rovnakej dobe pred nástupom civilizácie Iberov.

Národ získa nasledujúce bonusy:

-10% zvýšený prijem jedla;

-10% rychlejšie trénovanie obliehacich strojov;

-20% rychlejší obchodníci;

-20% viac pochodov;

-20% lacnejšie trénovanie šľachticov a špeciálnych jednotiek;

Špeciálna jednotka: Jazdec s falcatou

Späť na vrchol