Rozšíriť Prístrešie

Odtiaľ môžete rozšíriť vašu kapacitu Prístrešia o 100% na dobu 7 dní. Môžete preveriť koľko je jeho súčasna kapacita a koľko bude potom.Toto bude vám stáť 100 mincí a platí pre všetky vaše hrady.

Dôležité:V prípade,že si toto kúpite viac ako 1 krát pred vypršením 7 dní,obyvateľstvo sa nezmení ,len dni sa zmenia.

Späť na vrchol