Politika mieru

Politika mieru

Mier je dvojstranná politika, ktorá je ponúknutá oprávnenými členmi klanu a začína platiť od momentu prijatia oprávneným členom iného klanu.

• Ak majú dva klany medzi sebou mier, členovia týchto klanov sa nemôžu vzájomne napadnúť. Ak chcete byť v mieri, musia s tým súhlasiť obe strany, pre vojnu stačí aby ju vyhlásila jedna strana. Ponuka mieru zostáva platná 24 hodín alebo do jej prijatia a trvanie mieru je najmenej 7 dní, avšak nie viac ako 56 dní.

• Ak je ponuka mieru prijatá, dva klany sú v mieri na zvolené obdobie a hráči oboch klanov nemôžu na seba navzájom útočiť. Ak nie je označené trvanie politiky mieru,atk mier trvá 1 týždeň a po ňom pokračuje, pokiaľ ho jeden z klanov neukončí. Ukončenie mieru neznamená vyhlásenie vojny, ale umožňuje klanom, ktoré boli pred tým v mieri na seba útočiť.

• Ak sa na ponuku nereaguje v priebehu 24 hodín, ponuka zanikne. Ak, je ponuka odmietnutá, ten, kto dal ponuku, dostane správu o jej odmietnutí. Ponuka môže byť zopakovaná po uplynutí 24 hodín.

Späť na vrchol