Prehľad budov

Každá úroveň má maximálnu úroveň rozvoja.Ak dosiahnete túto úroveň,dostanete spravu.

Zlatá baňa

Táto budova vám umožňuje získať zdroj: Zlato. Nepožaduje iné budovy.

Budovanie vyšších úrovní Zlatých baní zvyšuje vašu produkciu Zlata.

Železná baňa

Táto budova vám umožňuje získať zdroj: Železo. Nepožaduje iné budovy.

Budovanie vyšších úrovní Železných baní zvyšuje vašu produkciu Železa.

Drevorubači

Táto budova vám umožňuje získať zdroj: Stavebné drevo. Nepožaduje iné budovy.

Budovanie vyšších úrovní Drevorubačov zvyšuje vašu produkciu Stavebného dreva.

Farma

Táto budova vám umožňuje získať zdroj: Potraviny. Nepožaduje iné budovy.

Budovanie vyšších úrovní Fariem zvyšuje vašu produkciu Potravín.

Obydlia

Obydlia zvyšujú počet obyvateľstva, ktoré môžete mať vo vašom hrade. Nepožaduje iné budovy.

Kasárne

Táto budova vám umožňuje trénovať jednotky Pechoty a Strelcov. V kasárňach môžete trénovať: Kopijníkov, Šermiarov, Bojovníkov so sekerou, Macemanov (Bojovníkov s palcátom), Strelcov s krátkym lukom, Strelcov dlhým lukom, Strelcov z kuše. Požaduje Kováčske dielne (úroveň 1) a Trhovisko (úroveň 2).

Budovanie vyšších úrovní Kasární vám umožňuje trénovanie nových vojenských jednotiek v kratšom čase.

Stajne

Táto budova vám umožňuje trénovať vojenské jednotky. V stajniach môžete trénovať: Rýchlochodov (Zvedov), Ľahké jazdectvo, Ťažké jazdectvo, Jazdectvo strelcov. Požaduje Kasárne (úroveň 5) a Kováčsku dielňu (úroveň 5).

Budovanie vyšších úrovní Stajní v ám umožňuje trénovanie nových vojenských jednotiek v kratšom čase.

Dielňa

Táto budova vám umožňuje konštruovanie obliehacích strojov. V dielni môžete budovať: Baranidlo, Balistu, Katapult, Trebušet. Požaduje Kováčsku dielňu (úroveň 10).

Budovanie vyšších úrovní Dielní vám umožňuje stavanie nových obliehacích strojov v kratšom čase.

Trhovisko

Táto budova vám umožňuje obchodovanie. Posielanie zdrojov iným hráčom, vytváranie návrhov a ponúk pre výmenu zdrojov alebo akceptovanie návrhov iných hráčov. Nepožaduje iné budovy.

Budovanie vyšších úrovní trhoviska zvyšuje počet obchodníkov v ňom, a tým zvýšite kvantitu prepravovaných zdrojov, s ktorými chcete obchodovať.

Kováčska dielňa

Táto budova vám umožňuje, aby ste zlepšili charakteristiky vojenských jednotiek. Nepožaduje iné budovy.

Budovanie vyšších úrovní Kováčskej dielne skráti čas, ktorý je potrebný pre dokončenie vylepšenia.

Nemocnica

Táto budova vám umožňuje "oživenie" časti z jednotiek, ktoré padli v bitke. Požaduje Obydlia (úroveň 10) a Kováčňu (úroveň 15).

Budovanie vyšších úrovní zvyšuje vaše šance na oživenie väčšieho počtu jednotiek.

Stena

Táto budova zvyšuje ochranu vášho hradu. Budovanie Hradieb požaduje Kasárne na prvej úrovni.

Cirkev

V tejto budove sú trénovaní Šľachtici, ktorí sa snažia kontrolovať hrady nepriateľov. Taktiež si tu každá rasa trénuje svoje špeciálne vojenské jednotky. Požaduje Kasárne (úroveň 20), Kováčske dielne (úroveň 17), Obydlia (úroveň 25) a Stajne (úroveň 15). Budovanie vyššej úrovne Cirkvi vám umožňuje, aby ste trénovali Šľachticov a špeciálne rasové jednotky za kratší čas.

Prístrešie

Táto budova vám umožňuje ukryť časť produkovaných zdrojov, ktoré v prípade napadnutia, nepriateľ nezíska. Nepožaduje iné budovy.

Budovanie vyššej úrovne Prístrešia vám umožňuje, aby ste ukryli viac zdrojov.

Sklady

Každou vyššou úrovňou Skladov, sa zväčšuje voľné miesto v nich, a vy môžete pojímať viac zdrojov. Štartujete s kapacitou z 500 z každého zdroja a rozvoj skladov túto kapacitu zvyšuje.

Napožaduje iné budovy.

Zámok

Zámok má tie funkcie:

Určuje maximálny počet aktivných útokov a podpôr, ktoré môžete v súčasnosti mať.

Máte možnosť obnoviť určité množstvo vašej armády,ktoré ste stratili v bitka počas obrany.

Môžete najať rytiera na úrovni 10, v prípade, že ste nedosiahli maximálny počet rytierov pre váš účet.Zámok je postavený na úrovni 1 a môže byť vylepšený do úrovne 10.Tiež pridáva klanové body pre hodnotenie klanu. Maximálna úroveň zdrojových baní a baní mincí,ktoré môžete vlastniť je 5 pre mesto.

Prvá úroveň zámku nepožaduje iné budovy, ale iné úrovne požadujú určité levely Steny, Trhoviska, Kováčskej dielne.

Veža

Veža chraní vašu armádu pred útokmi nepriateľa. Kapacita veže závisí od jej úrovni. Počet a typ ukrytých jednotiek závisia od vášho výberu.

Veža nepožaduje iné budovy.

Späť na vrchol