Prehľad profilu

Prehľad Profilu

Profil hráča obasahuje informácie:

 • kedy posledné bol hrač online (iba pre VIP hráčov)

 • ktátky popis

 • klan (v prípade,ze hráč má klan)

 • hrad-meno a umiestnenie

 • dynastia-mená status hrdinov

Informácia o hráčovi:

 • nik hráča

 • skúsenosť a úroveň hráča

 • vyhraté medaily

 • národ

 • meno hráča

 • mesto hráča

Informácia je k dispozícii iba ak hráč chce zdielať.

Späť na vrchol