Obyvateľstvo

Obyvateľstvo

Obyvateľstvo je životom pre silné kráľovstvo. Je to, jednoducho povedané, počet ľudí, ktorí žijú vo vašom hrade. Ľudia sú potrební na prácu v budovách a na verbovanie vojakov. Sú dva typy obyvateľstva:

• Pracujúce obyvateľstvo – to sú ľudia, ktorí pracujú v budovách a v armáde. Títo ľudia ťažko pracujú v hrade alebo v bitke pre prosperitu kráľovstva.

• Voľné obyvateľsvo - Free population – this is the Population that is left when you subtract the Working Population form the Total population. These people wait for you to benevolently assign them a task, so they can do their share in helping the kingdom.

Obyvateľstvo sa používa na:

• Prácu v budovách – budovy na získavanie surovín majú minimálne požadované množstvo obyvateľstva potrebné na prácu. Ak dotýchto budov umiestníte ďalších robotníkov, ich produkcia sa zvýši. Kováčska dieľňa nepotrebuje obyvateľstvo, ale ak do nej umiestníte robotníkov, vylepšovanie pôjde rýchlejšie. Na zmenu množstva obyvateľov v budove kliknite dva krát na hudovu a po otvorení informačného panelu použite posúvač (aby došlo ku zmene, potvrďte stlačením „Uložiť zmeny“). Ak máte voľné obyvateľstvo, ale nedá sa vám poslať robotníkov do budovy, znamená to, že treba budovu zvýšiť na ďalšiu úroveň, aby bolo možné pridať ďalších robotníkov.

• Trénovanie jednotiek – každá jednotka potrebuje na svojre trénovanie určité množstvo voľného obyvateľstva. Meč a brnenie sú na nič bez vojaka. Musíme niekoho trénovať a poslať do boja.

Spôsoby ako získať obyvateľstvo:

• Obydlia – Obyvateľstvo sa zvyšuje budovaním obydlí. Vyššia úroveň obydlí znamená viac miestností a viac obvateľstva, ktoré môže žiť vo vašom hrade.

• Prenájom obyvateľstva – môžete využiť možnosť prenájmu obyvateľstva na jeho zvýšenie o 20%. Penajaté obyvateľstvo pracuje rovnako dobre ako obyvateľstvo žijúce v hrade.

Maximum obyvateľstva závisí od úrovne obydlí. V hrade nemôže byť viac ako 50 840 obyvateľov (aj keď si aktivujete možnosť prenájmu obyvateľstva).

Späť na vrchol