Dokončiť Budovanie

Aktiváciou tejto možnosti dáva šancu dokončiť budovanie okamžie.

Toto stojí 3 mince za ostávajúce 10 minút.

Späť na vrchol