Transportné pochody

Transportné pochody slúžia na presun surovín (zlato, železo, drevo a jedlo) z hradu jedného hráča do hradu iného alebo medzi rozličnými hradmi toho istého hráča. Tento typ pochodu vykonávajú obchodníci, nie vojaci. Tento typ pochodu začína v okne trhoviska a nie v okne armády. Množstvo surovín, ktoré môžu byť transportované závisí od počtu obchodníkov (čo závisí od úrovne trhoviska) a od množstva, ktoré môže každý obchodník odniesť (čo závisí od úrovne schopnosti financie a bonusov národa).

Tento typ pochodu môže byť odvolaný späť pred tým, ako dosiahne cieľ. Je tu aj možnosť “bez unload”, ak je označená, obchodníci sa po dosiahnutí ich cieľa otočia späť bez toho, aby vyložili náklad surovín, bez ohľadu na to, či je cieľom vlastný hrad hráča, alebo hrad iného hráča. Toto môže byť veľmi užitočné, pretože suroviny sú počas ich cestovania v bezpečí a útočníci ich nemôžu ukradnúť.

Späť na vrchol