Štatistiky Rytiera

  • Sila – toto je možnosť ako zvýšiť silu proti všetkým jednotkám okrem hradieb. Výška sily vie byť navýšená aj použitím vecí z inventára. Každý bod zvyšuje silu o 3%. Silas a takisto zvyšuje aj každou novou dosiahnutou úrovňou prestíže.

  • Vitalita – zvyšuje maximálnu úroveň zdravia rytiera. Každý umiestnený bod zvyšuje maximum zdravia o 3%. Maximum zdravia sa automaticky zvyšuje aj každou ďalšou úrovňou rytiera.

  • Mobilita – Každý bod zvyšuje rýchlosť pochodov o 0.2% a misie o 1%.

  • Výdrž – rytieri strácajú body výdrže keď sú na misiách. Každý bod zvyšuje maximum výdrže o 8.

Tieto body môžu byť premiestnené, pokiaľ teda nie ste spokojný s ich rozmiestnením. Premiestnenie jedného bodu stojí 10 mincí.

Hráči potrebujú sledovať tieto 2 veľmi dôležité štatistiky:- Život – klesá keď sa rytier podiela na bitkách. Každú hodinu je obnovených 5% zdravia, avšak po každej bitke stráca 15% a + 0.001 za každú jednotku stratenú v bitke. Pokiaľ hodnota rytierovho zdravia klesne na 0, je smrteľne ranený a je potreba zaplatiť suroviny a počkať krátky čas kým sa vylieči alebo 3 mince za každý level rytiera a je uzdravený hneď. Smrteľne ranený rytieri nedávajú žiadny bonus mestu ktoré majú pod správou.

  • Výdrž – rytieri strácajú výdrž pri každej misii

Späť na vrchol