Rusi

Drevo je dobre známe v hre ako cenný zdroj. Pouzíva sa na stavbu hradov a na trénovanie strelcov a obliehacich strojov .

Pre svoje budovy Rusi získavajú +10% získu dreava a preto majú prednosť v hre.

Stroje oblehania musíte mať počas útoku. Ich trénovanie je drahé a trvá dlho, ale Rusi majú obliehacie stroje o10% lacnejšie.

Počas útoku stena môže byť veškým problémom, ale Rusi môžu to ľahko vyriešiť, pretože ich jednotky majú o 20% silnejší úder do steny.

Rusi majú o 10% väčšiu kapacitu skladov, a preto majú väčší priestor na ukradnutých zdrojov.

Zlepšenie jednotiek ich robí silnejší. Rusi môžu zlepšiť svoje jednotky 10% rýchlejšie (včítane zlepšenia Veterána, ak je zaplatené zdrojmi).

Národ získa nasledujúce bonusy:

  • /+10% príjmu Dreva

  • 10% lacnejšie obliehacie Stroje

  • Sklad má 10% väčšiu kapacitu

  • +20% silnejší úder do steny

  • +10% rýchlejšie zlepšenie jednotiek (včítane zlepšenia Veterána, ak je zaplatené zdrojmi)

Špeciálna Jednotka:Obliehacia veža

Späť na vrchol