Skúsenosť

Skúsenosť

Skúsenosť je index,ktorý prezentuje rozvoj hráča a jeho činnosti v hre.

Ako môžem získať skúsenosť?

  • Budovy-dávajú Vám skúsenosť,ktorá sa rovná súčet vyčerpaných zdrojov pre súčasnú úroveň budovania(bonus schopnosti Vzdelania je tiež sem).Skúsenosť je získaná na začiatku budovania.

  • Aktuálizovania (zlepšenia)jednotiek-dávajú Vám skúsenosť,ktorá sa rovná súčet vyčerpaných zdrojov pre súčasnú úroveň aktuálizovania(tiež vylepšenie Veterán za mince).Skúsenosť je získaná,keď aktuálizovačný proces je dokončený.

  • Jednotky-dávajú Vám skúsenosť,ktorá sa rovná 1/3 zo súčetu vyčerpaných zdrojov pre ich trénovanie(bonus schopnosti Vzdelania je tiež sem).

  • Bitky –skúsnosti po bitke závisí od života zabitých jednotiek.Nie je vždy celý život, ale percento závislé od stráty obyvateľstva hráčov.

  • Misie rytiera

Ako počítať skúsenosť získaná PO BOJI?

Skúsenosť,ktorá bola získaná po boji je založená na živote zabitých jednotiek ,ale len na úrčité percentá z neho,založené na stratách hráčov z obyvateľstva .

Keď obaja hráči stratia aspoň 33.5 % z ich obyvateľstva,obaja hráči získajú 100% zo života mrtvých jednotiek.

Ak jeden z hráčov (bez ohľadu na to čí vyhral alebo prehral) stratil menej ako 33.5 % z jehi obyvateľstva, obaja hráči dostanu iba časť zo skúsenosti.

Napríklad-jeden z hráčov stratí 33.5% zo svojho obyvateľstva a iní strati celé,takto obaja hráči získajú 33X3=99%zo skúsenosti.

V prípade,že stratil 20% z obyvateľstva,obaja by boli získali 20X3=60% zo skúsenosti.Pre výpočet vždý bude používané percento straty obyvateľstva hráča,ktorý stratil menej obyvateľstva.

Napríklad -ak jeden z hráčov stratil 20%a iní 60%,skúsenosť bude počítaná najprvou hodnosťou.

Pamätajte: nedostanete skúsenosť z :- zničenie budov - dobytie hradu - clean-upy - liečenie počas bitky ( pomocou Mnícha alebp Kňazov ) - nedostávate skúsenosť aj v prípade, že sú vyliečené jednotky počas bitky - obnovené jednotky v Zámku - jednotky, ktoré ušli - straténé jednotky počas pochodov Špiónaže

Pozor-bonus zo schopnosti Vzdelanie bude pridané ku koncovej hodnosti.

Späť na vrchol