Prístrešie

Každý vládca prežíva bolesť pri obrane svojho hradu a to aj preto, že stráca zdroje. Útoky obyčajne prebiehajú vtedy, keď Vaša armáda nie je vo Vašom hrade a nemôže chrániť Vaše zdroje. Problém je, že vždy sa nemôžete starať o Vaše zdroje. Preto sú tieto prístrešia tak dôležité.

Prístrešie sú vlastne podzemné skladové priestory. Pre nepriateľa sú skryté a preto ich nikdy nenájde. Nemôžte skryť všetky Vaše zdroje, ale menej je niekedy lepšie ako nič.

3 národy môžu ukryť o 25% viac zdrojov v Prístreší(Nemci,Britanovia,Byzantici)

Maximálna úroveň: 20

Späť na vrchol